Bài tập 5 trang 193 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 193 sách GK Hóa lớp 11

Sục khí COvào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.

Gợi ý trả lời bài 5

Phenol là axit yếu nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối

C6H5ONa + H2O + CO2→ C6H5OH \(\downarrow\)+ NaHCO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 193 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Kim Ngan
    Cho một ít nước vào trong ống nghiệm chứa một mẩu phenol, lắc nhẹ. Mẩu phenol hầu như không đổi. Thêm tiếp mấy giọt dung dịch natrihiđroxit, lắc nhẹ, thấy mẩu phenol tan dần. Cho khí cacbonic sục vào dung dịch, thấy dung dịch vẩn đục. Giải thích các hiện tượng trên.
     
     
    Theo dõi (0) 1 Trả lời