YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 233 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 233 SGK Hóa học 11 nâng cao

Cho từ từ nước brom vào một hỗn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng mất màu thì hết 300,0 g dung dịch nước brom nồng độ 3,2%. Để trung hoà hỗn hợp thu được cần dùng 14,4 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,11 g/cm3). Hãy tính thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

\(\begin{array}{l}
{n_{B{r_2}}} = \frac{{300.3,2}}{{100.160}} = 0,06mol\\
{n_{NaOH}} = \frac{{1,11.14,4.10}}{{100.40}} = 0,04mol
\end{array}\)

C6H5-CH=CH+ Br→ C6H5-CHBr-CH2Br  (2)

0,02                 0,02 = (0,06-0,04)

HBr + NaOH → NaBr + H2O   (3)

0,04                   0,04

Từ (3) ⇒ nHBr = 0,04(mol)

Từ (1) ⇒ nBr2 = 0,04 mol ⇒ Số mol Br2 tham gia phản ứng (2) là 0,02 mol

Theo pt:

nC6H5OH = 0,04:3 mol

mC6H5OH = 94.nC6H5OH = 1,253 gam

nStriren = 104.0,02 = 2,08 gam

%mPhenol = 37,59%

%mStriren = 100% - 37,59% = 62,41%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 233 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF