YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 193 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 193 sách GK Hóa lớp 11

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Các Phương trình hóa học:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

x mol                                           mol

2C2H5OH + 2Na   →  2C2H5OH + H2

y mol                                            

b)  ⇒ 

%mphenol = 67,1%; %metanol  = 32,9%

c) C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

      0,1 →                           0,1

 = 0,100 x 229 = 22,9 g

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 193 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON