YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41.4 trang 65 SBT Hóa học 11

Bài tập 41.4 trang 65 SBT Hóa học 11

Chất sau có tác dụng với dung dịch NaOH không? Nếu có thì tạo ra sản phẩm hữu cơ nào?

A. không có tác dụng

B. có tác dụng, tạo ra  

C. có tác dụng, tạo ra 

D. có tác dụng, tạo ra 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.4

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.4 trang 65 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF