Bài tập 6 trang 193 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 193 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1); stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Gợi ý trả lời bài 6

  • Điều chế phenol từ benzen: C6H6  C6H5Br  C6H5ONa  C6H5OH

Phương trình: 

C6H6  + Br2     C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOH (đặc)    C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2 C6H5OH  + NaHCO3

  • Điều chế stiren từ etylbenzen:

Phương trình: 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 193 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn