YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 193 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 193 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1); stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

  • Điều chế phenol từ benzen: C6H6  C6H5Br  C6H5ONa  C6H5OH

Phương trình: 

C6H6  + Br2     C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOH (đặc)    C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2 C6H5OH  + NaHCO3

  • Điều chế stiren từ etylbenzen:

Phương trình: 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 193 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON