YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 193 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 193 sách GK Hóa lớp 11

Cho từ từ phenol vào nước brom (1); stiren vào dung dịch brom trong CCl4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

(1) Khi cho phenol vào nước brom thì nước brom nhạt màu, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng

Phương trình: 

                                                                    2,4,6,tribromphenol.

(2) Khi cho stiren vào dung dịch brom trong CCl4 thì dung dịch brom nhạt màu có chất lỏng nặng sánh của CH2BrCHBrC6H5

Phương trình: 

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 193 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON