AMBIENT

Khối lượng Na2Co3 và NaHCo3 là bao nhiêu?

bởi Bình Nguyen 18/10/2018

Nung nóng 100g hh gồm Na2Co3 và NaHCo3 cho đến khối lg ko đổi còn lại 69g chất rắn . Thành phần % khoi lg mỗi chat trong hh đầu?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • -Gọi số mol NaHCO3 ban đầu là x, số mol Na2CO3 ban đầu là y

  2NaHCO3\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)Na2CO3+CO2+H2O

  x\(\rightarrow\)..................\(\dfrac{x}{2}\)

  -Chất rắn là Na2CO3:\(\dfrac{x}{2}\)+y mol

  \(\dfrac{x}{2}\)+y=\(\dfrac{69}{106}\approx0,65\left(1\right)\)

  Ngoài ra : 84x+106y=100(2)

  -Giải hệ (1,2) có: x=1 và y=0,15

  %NaHCO3=\(\dfrac{1.84}{100}.100=84\%\)

  %Na2CO3=100%-84%=16%

  bởi Nguyễn Quang Duy 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>