YOMEDIA

Tìm công thức hóa học muối cacbonat

bởi Thuy Kim 12/11/2018

cho 31,89g muối cacbonat tác dụng axit clo hydric thu 6,72l khí ở ĐKTC. Tìm công thức hóa học muối cacbonat

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CTTQ : A2(CO3)n

  A2(CO3)a +2aHCl --> 2ACla + aCO2+aH2O (1)

  nA2(CO3)a= \(\dfrac{31,89}{2M_A+60a}\left(mol\right)\)

  nCO2=0,3(mol)

  theo (1) : nA2(CO3)n=1/a nCO2=0,3/a(mol)

  =>\(\dfrac{31,89}{2M_A +60a}=\dfrac{0,3}{a}\)

  =>MA\(\approx\)23(g/mol)

  => A:Na => A2(CO3)a : Na2CO3

  bởi Nguyễn Anh 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA