YOMEDIA

Bài tập 1 trang 123 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 123 sách GK Hóa lớp 11

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

CH3CH2CH2CH2CH3: pentan còn có thể gọi là n-pentan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 : 2-metylbutan còn có thể gọi là isopentan

CH3-CH(CH3)-CH3  isobutan còn có thể gọi là 2-metylpropan

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 123 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Đừng's Để's Ý's Tên's
    Bài 10. Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g, ở bình 2 thu được 30g kết tủa. Khi hoá hơi 5,2g A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của A.
    Theo dõi (0) 0 Trả lời
  • Đừng's Để's Ý's Tên's
     CÁC EM LÀM TIẾP CÁC BÀI TẬP NÀY NHÉ(Còn nhiều bạn chưa nộp bài tập lần 1. Yêu cầu các em hoàn thiện và nộp. Các bài tập làm vào vởBài 1. Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các số liệu phân tích sau:a) %C = 70,94%, %H = 6,40%, %N = 6,90%, còn lại là oxi.b) %C = 65,92%, %H = 7,75%, còn lại là oxi.Bài 2. Hợp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng %C = 55,81%, %H = 6,98%, còn lại là oxi.a) Lập công thức đơn giản nhất của Xb) Tìm CTPT của X. Biết tỉ khối hơi của X so với nitơ xấp xỉ bằng 3,07.Bài 3. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol-một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,10%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và CTPT của enatol.Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O.a) Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong A.b) Lập công thức đơn giản nhất của A.c) Tìm công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với khí oxi bằng 1,875.Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 5,75 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) thu được 11,0 gam CO2và 6,75 gam H2O.a) Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong X.b) Lập công thức đơn giản nhất của X.c) Tìm công thức phân tử của X. Biết tỉ khối hơi của X so với khí hiđro bằng 23.Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn 1,80 gam hợp chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O.a) Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong Y.b) Lập công thức đơn giản nhất của Y.c) Tìm công thức phân tử của Y. Biết tỉ khối hơi của Y so với khí oxi bằng 5,625.Bài 7. Oxy hóa hoàn toàn 3 g hợp chất hữu cơ A thu được 6,6 g CO2 và 3,6 g nước.a) Xác định khối lượng các nguyên tố trong A.b) Tính % theo khối lượng các nguyên tốBài 8: Đốt cháy hoàn toàn 10,4g chất hữu cơ A, rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc, bình (2) chứa nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,6g và bình (2) thu được 30g kết tủa. Khi hóa hơi 5,2g A, thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g khí oxi đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tìm công thức phân tử của A.Bài 9. Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa các nguyên tố C, H, O rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng 35 ml dd KOH 1M. Sau phản ứng người ta nhận thấy khối lượng bình đựng KOH tăng lên1,15g đồng thời trong bình xuất hiện hai muối có khối lượng tổng cộng là 2,57g. Tỷ khối hơi của A so với hidro là 43. Tìm CTPT của A.Bài 10. Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đậm đặc, bình 2 chứa nước vôi trong có dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6g, ở bình 2 thu được 30g kết tủa. Khi hoá hơi 5,2g A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định CTPT của A.
    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA