Bài tập 1 trang 123 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 123 sách GK Hóa lớp 11

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Gợi ý trả lời bài 1

CH3CH2CH2CH2CH3: pentan còn có thể gọi là n-pentan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 : 2-metylbutan còn có thể gọi là isopentan

CH3-CH(CH3)-CH3  isobutan còn có thể gọi là 2-metylpropan

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 123 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Lan Ha

    Thực hiện phản ứng cracking 11,2 lít butan ( đkc) thu được hỗn hợp a gồm các ankan và anken. Trong hỗn hợp a chứa 4,35g chất X mà khi đốt cháy thu được 6,72 lít CO2 và 6,75g H2O. Tính hiệu suất phản ứng cracking

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn