Bài tập 1 trang 123 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 123 sách GK Hóa lớp 11

Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Gợi ý trả lời bài 1

CH3CH2CH2CH2CH3: pentan còn có thể gọi là n-pentan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 : 2-metylbutan còn có thể gọi là isopentan

CH3-CH(CH3)-CH3  isobutan còn có thể gọi là 2-metylpropan

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 123 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Hoa Mai

    một hỗn hợp gồm 2 ankan X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần 36,8 gam O2

    a) tính khối lượng CO2và H2O tạo thành

    b) Tìm CTPT của 2 ankan

    Theo dõi (0) 0 Trả lời

Được đề xuất cho bạn