Bài tập 3 trang 123 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 123 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Số mol hỗn hợp khí A là:

\({n_{hhA}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15(mol)\)

Gọi số mol của metan là x, số mol của etan là y

Vì số mol hỗn hợp là 0,15 mol nên ta có:

n=  x + y  = 0,15                            (1)

Bảo toàn nguyên tố Cacbon: (bạn cũng có thể sử dụng pthh)

 = x + 2y = 0,2                    (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} x + y = 0,15\\ x + 2y = 0,2 \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} x = 0,1(mol)\\ y = 0,05(mol) \end{array} \right.\)

Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A là: (phần trăm thể tích cũng là phần trăm số mol nên dùng số mol để tính cũng được)

\(\begin{array}{l} \% {V_{C{H_4}}} = \frac{{0,1}}{{0,15}}.100 = 66,7\\ \% {V_{{C_2}{H_6}}} = 100 - 66,7 = 33,3 \end{array}\)

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 123 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Ha

  Thực hiện phản ứng cracking 11,2 lít butan ( đkc) thu được hỗn hợp a gồm các ankan và anken. Trong hỗn hợp a chứa 4,35g chất X mà khi đốt cháy thu được 6,72 lít CO2 và 6,75g H2O. Tính hiệu suất phản ứng cracking

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Đây là một câu hỏi hay : BÀI NÀY ANH MÌNH GIẢI KHÔNG RA , AI BIẾT GIÚP ANH MÌNH NHA .

  Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan , axetilen , propilen ( C3H6 ) ta thu được 3,52 gam CO2 . Mặt khác khi cho 448 ml hỗn hợp F đktc đi qua dung dịch nước brom dư thì chỉ có 4g brom phản ứng . Tính thành phần % theo khối lượng và thành phần % theo thể tích của mỗi chất khí trong F .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời