YOMEDIA

Bài tập 3 trang 123 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 123 sách GK Hóa lớp 11

Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Số mol hỗn hợp khí A là:

\({n_{hhA}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15(mol)\)

Gọi số mol của metan là x, số mol của etan là y

Vì số mol hỗn hợp là 0,15 mol nên ta có:

n=  x + y  = 0,15                            (1)

Bảo toàn nguyên tố Cacbon: (bạn cũng có thể sử dụng pthh)

 = x + 2y = 0,2                    (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x + y = 0,15}\\
{x + 2y = 0,2}
\end{array}} \right.\\
 \to \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,1(mol)}\\
{y = 0,05(mol)}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A là: (phần trăm thể tích cũng là phần trăm số mol nên dùng số mol để tính cũng được)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\% {V_{C{H_4}}} = \frac{{0,1}}{{0,15}}.100 = 66,7}\\
{\% {V_{{C_2}{H_6}}} = 100 - 66,7 = 33,3}
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 123 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Đừng's Để's Ý's Tên's
    Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A ( là chất khí, đkc) rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 chứa NaOH dư người ta thấy khối lượng bình I tăng 1,8g và khối lượng bình 2 tăng 3,52 gam. XĐ CTPT của A. Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,8g hỗn hợp khí X gồm: ankan A và CH4, sản phẩm cháy dẫn vào bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng 1000 ml Ba(OH)2 0,5M. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 12,6g.a.Tìm công thức phân tử của A, biết VA : VCH4 = 2 : 3.b.Tính khối lượng các chất trong X.c.Tính khối lượng muối tạo thành.
    Theo dõi (1) 4 Trả lời
  • vy Thiên

    Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA