YOMEDIA

Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11

Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11

Cho clo tác dụng với butan, thu được hai dẫn xuất monoclo C4H9Cl.

1. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học, ghi tên các sản phẩm.

2. Tính phần trăm của mỗi sản phẩm đó, biết rằng nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc hai có khả năng bị thế cao hơn 3 lần so với nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc một.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.5

 
 

CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2-CH2-Cl + HCl 

                                            1-clobutan

CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CHCl-CH3 + HCl

                                            2-clobutan

Ở butan có 6 nguyên tử H liên kết với C bậc một và 4 nguyên tử H liên kết với C bậc hai. Nếu khả năng thế của C bậc một là 1 thì của C bậc hai là 3, vì thế:

1-clobutan chiếm:  \(\frac{{6.1}}{{6.1 + 4.3}}.100\%  = 33,33\% \)

2-clobutan chiếm: 100% - 33,33% = 66,67%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tôn Thị Thảo Nguyên
  cảm ơn ạ

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 •  
   
  Lê Yến Nhi

  Hãy viết đồng phân cấu tạo của C7H16, gọi tên chúng và cho biết e đã là như thế nào để viết được đầy đủ các đồng phân cấu tạo của C7H16.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của xicloankan (CH2)n (với n = 3 – 6) với các ankan tương ứng rút ra nhận xét.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)