ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11

Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11

Cho clo tác dụng với butan, thu được hai dẫn xuất monoclo C4H9Cl.

1. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học, ghi tên các sản phẩm.

2. Tính phần trăm của mỗi sản phẩm đó, biết rằng nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc hai có khả năng bị thế cao hơn 3 lần so với nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc một.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.5

 
 

CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2-CH2-Cl + HCl 

                                            1-clobutan

CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CHCl-CH3 + HCl

                                            2-clobutan

Ở butan có 6 nguyên tử H liên kết với C bậc một và 4 nguyên tử H liên kết với C bậc hai. Nếu khả năng thế của C bậc một là 1 thì của C bậc hai là 3, vì thế:

1-clobutan chiếm:  \(\frac{{6.1}}{{6.1 + 4.3}}.100\%  = 33,33\% \)

2-clobutan chiếm: 100% - 33,33% = 66,67%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.5 trang 42 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Đừng's Để's Ý's Tên's
  Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A ( là chất khí, đkc) rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 chứa NaOH dư người ta thấy khối lượng bình I tăng 1,8g và khối lượng bình 2 tăng 3,52 gam. XĐ CTPT của A. Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,8g hỗn hợp khí X gồm: ankan A và CH4, sản phẩm cháy dẫn vào bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng 1000 ml Ba(OH)2 0,5M. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 12,6g.a.Tìm công thức phân tử của A, biết VA : VCH4 = 2 : 3.b.Tính khối lượng các chất trong X.c.Tính khối lượng muối tạo thành.
  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 •  
   
  vy Thiên

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Trương Đạo

  Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp khí hai ankan đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 29,12 lít CO2(đkc)
  a)tìm ctpt 2 ankan,
  b)tính % khối lượng mỗi ankan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)