YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu trúc của ankan với xicloankan.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Giống nhau: đều chưa C, H và trong phân tử chỉ chứa liên kết xich ma.

Khác nhau: ankan có mạch hở, gấp khúc, monoxiclohexan có dạng mạch vòng và khi cùng số C, thì chúng kém nhau 2 nguyên tử H.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON