YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy lập công thức % khối lượng C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

b) Cũng câu hỏi a đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan C2nH2n+2 sẽ biến đổi như thế nào khi n→ ∞

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a:

CnH2n có % mC = (12n : 14n).100 = 85,71%

%mH = (2n : 14n).100 = 14,29%

Nhận xét: với xicloankan, phần trăm khối lượng C và H không dổi, không phụ thuộc vào n.

Câu b:

C2mH2m+2 có

\(\begin{array}{l}
\% {m_C} = \frac{{12m}}{{14m + 2}}.100 = \mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{m.1200}}{{m.(14 + \frac{2}{m})}} = \frac{{600}}{7}\% \\
\% {m_H} = \frac{{100}}{7}\% 
\end{array}\)

Nhận xét: khi m tiến đều từ 1 đến ∞, giới hạn phần trăm khối lượng của C và H biến đổi như sau:

\(75\%  \le \% {m_C} < \frac{{600}}{7}\% ;25\%  \le \% {m_H} < \frac{{100}}{7}\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF