YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 123 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 123 sách GK Hóa lớp 11

Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y

b) Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

a) Ankan có CTPT dạng (C2H5)n ⇒ C2nH5n

Vì là ankan nên: 5n = 2n x 2 + 2 ⇒ n = 2

Vậy CTCT của Y là CH3-CH2-CH2-CH3 (butan)

b) Phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng:

                                                                     (sản phẩm chính)

Sản phẩm chính là thế Cl ở vị trí Cacbon bậc cao

Sản phẩm phụ là thế Cl ở vị trí Cacbon bậc thấp

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 123 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON