Hỏi đáp về Ankan và xicloankan - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 27 Ankan và xicloankan các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (6 câu):

 • Hoa Mai

  một hỗn hợp gồm 2 ankan X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần 36,8 gam O2

  a) tính khối lượng CO2và H2O tạo thành

  b) Tìm CTPT của 2 ankan

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh

  Đốt 13,7 ml hh A gồm CH4,C3H8,CO ta thu đc 25,7 ml khí CO2 (CÙNG ĐK) .tính % thể tích propan trong hh A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương

  1.Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

  A. Phản ứng tách C. Phản ứng cộng.

  B. Phản ứng thế. D. Cả A, B và C.

  Help Me ^^


   
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy

  Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. Cho A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO2.
  a. Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:
  b. Giá trị của x là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha

  Thực hiện phản ứng cracking 11,2 lít butan ( đkc) thu được hỗn hợp a gồm các ankan và anken. Trong hỗn hợp a chứa 4,35g chất X mà khi đốt cháy thu được 6,72 lít CO2 và 6,75g H2O. Tính hiệu suất phản ứng cracking

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan

  Đây là một câu hỏi hay : BÀI NÀY ANH MÌNH GIẢI KHÔNG RA , AI BIẾT GIÚP ANH MÌNH NHA .

  Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan , axetilen , propilen ( C3H6 ) ta thu được 3,52 gam CO2 . Mặt khác khi cho 448 ml hỗn hợp F đktc đi qua dung dịch nước brom dư thì chỉ có 4g brom phản ứng . Tính thành phần % theo khối lượng và thành phần % theo thể tích của mỗi chất khí trong F .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Học Mãi

  17.
  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon X thu được 11,2 l CO2 (đktc) và 9 gam H2O. phân tử A1 chỉ có liên kết đơn. X tác dụng với clo có
  ánh sáng yếu chiếu vào chỉ thu được duy nhất 1 dẫn xuất có chứa 1 nguyên tử clo trong phân tử. Tên gọi của X là

  A. Pent-1- en
  B. Xiclo butan
  C. Metylxiclobutan

  D.xiclo pentan

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn