Bài tập 4 trang 123 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 123 sách GK Hóa lớp 11

Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,00C lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhiệt độ của 1,00 g nước lên 1oC cần tiêu tốn nhiệt lượng là 4,18 J.

Vậy khi nâng nhiệt độ 1,00 g H2O từ 25,0oC lên 100oC cần tiêu tốn nhiệt lượng là: 75,0 x 4,18 = 314 (J)

Do đó, nhiệt lượng cần tiêu tốn cho 1,0 lít nước từ 25,0oC lên 100oC là:

314 x 1,00 x 103 = 314 x 103 = 314 kJ

Mặt khác: 1g CH4 khi cháy tỏa ra 55,6 kJ

Vậy để có 314 kJ cần đốt cháy lượng CH4 là:  = 5,64 gam

Từ đó thể tích CH4 (đktc) cần phải đốt là:  x 22,4 ≈ 7,90 lít

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 123 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thúy

  Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. Cho A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO2.
  a. Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:
  b. Giá trị của x là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  1.Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

  A. Phản ứng tách C. Phản ứng cộng.

  B. Phản ứng thế. D. Cả A, B và C.

  Help Me ^^


   
  Theo dõi (0) 4 Trả lời