YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27.8 trang 43 SBT Hóa học 11

Bài tập 27.8 trang 43 SBT Hóa học 11

Chất A có công thức phân tử C6H14. Khi A tác dụng với clo, có thể tạo ra tối đa 3 dẫn xuất monoclo (C6H13Cl) và 7 dẫn xuất điclo (C6H12Cl2).

Hãy viết công thức cấu tạo của A và của các dẫn xuất monoclo, điclo của A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.8

Ứng với công thức phân tử C6H14 có 5 đồng phân:

A1: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

A2: CH3-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3

A3: CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

A4: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3

A5: CH3-CH2-C(CH3)2-CH3

Số dẫn xuất monoclo C6H13Cl có thể tạo ra từ A1 là 3, từ A2 là 5, từ A3 là 4. Từ A4 là 2, từ A5 là 3. Như vậy, chất A chỉ có thể có cấu tạo như A1 hoặc A5.

Số dẫn xuất điclo C6H12Cl2 có thể tạo ra từ A1 là 12 và từ A5 là 7.

Như vậy, chất A có công thức cấu tạo A5.

CH3-CH2-C(CH3)2-CH2Cl; CH3-CHCl-C(CH3)2-CH3; ClCH2-CH2-C(CH3)2-CH3

CH3-CH2-C(CH3)2-CHCl2; CH3-CCl2-C(CH3)2-CH3; Cl2CH-CH2-C(CH3)2-CH3

CH3-CHCl-C(CH3)2-CH2Cl; ClCH2-CH2-C(CH3)2-CH2Cl

ClCH2-CHCl-C(CH3)2-CH3; CH3-CH2-C(CH3)(CH2Cl)-CH2Cl

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.8 trang 43 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF