YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon không phản ứng cộng thêm hiđro.

B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có công thức phân tử CnH2n+2

C. Hiđrocacbon không no là hiđrocacbon có phản ứng cộng với hiđro.

D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Chọn D.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 153 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON