YOMEDIA

Bài tập 4 trang 108 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 108 sách GK Hóa lớp 10

Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

f) CaOCl2 → CaCl2 + O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Vai trò các chất tham gia phản ứng oxi hóa – khử. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

\(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + {H_2}O \to H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + H\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{1 \times }\\
\;\\
{1 \times }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^0  \to \mathop {Cl}\limits^{ + 1}  + 1e}\\
\;\\
{\mathop {Cl}\limits^0  + 1e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} }
\end{array}} \right.\)

⇒ Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

Câu b:

\(Ca < \begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \;\;}\\
\;\\
{O\mathop {Cl}\limits^{ + 1} }
\end{array} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{l_2} + {H_2}O\)

⇒ CaOCl2: phân tử tự oxi hóa - khử, HCl đóng vai trò môi trường

Câu c:

\(\begin{array}{l}
3\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 6KOH \to K\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + K\mathop {Cl}\limits^{ + 5} O + {H_2}O\\
\begin{array}{*{20}{c}}
{1 \times }\\
\;\\
{1 \times }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^0  \to \mathop {Cl}\limits^{ + 5}  + 5e}\\
\;\\
{\mathop {Cl}\limits^0  + 1e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} }
\end{array}} \right.
\end{array}\)

⇒ Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

Câu d:

\(\begin{array}{l}
6H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to 2\mathop {Cl}\limits^0  + 2e\\
\mathop {Cl}\limits^{ + 5}  + 6e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \;
\end{array}\)

⇒ HCl là chất khử, KClO3 là chất oxi hóa

Câu f:

\(\begin{array}{l}
2CaOC{l_2} \to 2Ca\mathop {C{l_2}}\limits^{ - 1}  + \mathop {{O_2}}\limits^0 \\
Ca < \begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \;\;}\\
\;\\
{\mathop O\limits^{ - 1} \mathop {Cl}\limits^{ + 1} }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^{ + 1}  + 2e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} }\\
\;\\
{2\mathop O\limits^{ - 2}  \to \mathop {{O_2}}\limits^0  + 4e}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

⇒ CaOCl2 phân tử tự oxi hóa - khử

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 108 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Nguyệt Hà

  Để khử trùng nước sinh hoạt thì người ta thường dùng Clo với hàm lượng 5g/m3. Hãy tính khối lượng Clo cần dùng cho 1 nhà máy nước cần dùng trong một tuần để cung cấp nước sạch cho 200.000 người dân, trung bình mỗi người dùng 200 lít nước mỗi ngày. Gỉai thích vì sao người ta dùng Clo để khử trùng nước sinh hoạt 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Mỹ Duyên

  Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước gia-ven là do ?

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA