Bài tập 4 trang 108 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 108 sách GK Hóa lớp 10

Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

f) CaOCl2 → CaCl2 + O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Vai trò các chất tham gia phản ứng oxi hóa – khử. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng.

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

\(\\ \overset{0}{Cl_{2}} + H_{2}O \rightarrow H \overset{-1}{Cl} + H \overset{+1}{Cl}O \\ \\ \begin{matrix} 1 \times \\ \ \\ 1 \times \end{matrix} \left\{\begin{matrix} \overset{0}{Cl} \rightarrow \overset{+1}{Cl} + 1e \\ \ \\ \overset{0}{Cl} + 1e \rightarrow \overset{-1}{Cl} \end{matrix}\right.\)

⇒ Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

Câu b:

\(Ca\left < \begin{matrix} \overset{-1}{Cl} \ \ \\ \ \\ O\overset{+1}{Cl} \end{matrix} \right. + 2HCl \rightarrow CaCl_{2} + Cl_{2} + H_{2}O\)

⇒ CaOCl2: phân tử tự oxi hóa - khử, HCl đóng vai trò môi trường

Câu c:

\(\\ 3\overset{0}{Cl_{2}} + 6KOH \rightarrow K\overset{-1}{Cl} + K\overset{+5}{Cl}O + H_{2}O \\ \\ \begin{matrix} 1 \times \\ \ \\ 1 \times \end{matrix} \left\{\begin{matrix} \overset{0}{Cl} \rightarrow \overset{+5}{Cl} + 5e \\ \ \\ \overset{0}{Cl} + 1e \rightarrow \overset{-1}{Cl} \end{matrix}\right.\)

⇒ Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

Câu d:

\(\left\{\begin{matrix} 6H \overset{-1}{Cl} \rightarrow 2\overset{0}{Cl}+2e \\ \ \\ \overset{+5}{Cl} + 6e \rightarrow \overset{-1}{Cl} \ \ \ \ \end{matrix}\right.\)

⇒ HCl là chất khử, KClO3 là chất oxi hóa

Câu f:

\(\\ 2CaOCl_{2} \rightarrow 2Ca\overset{-1}{Cl_{2}} + \overset{0}{O_{2}} \\ \\ Ca \left < \begin{matrix} \overset{-1}{Cl} \ \ \\ \ \\ \overset{-1}{O}\overset{+1}{Cl} \end{matrix} \right. \\ \\ \left\{\begin{matrix} \overset{+1}{Cl} + 2e \rightarrow \overset{-1}{Cl} \\ \ \\ 2\overset{-2}{O} \rightarrow \overset{0}{O_{2}} + 4e \end{matrix}\right.\)

⇒ CaOCl2 phân tử tự oxi hóa - khử

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 108 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ