Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 24 Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 24 về Sơ lược về hợp chất có oxi của clo online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):