ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 134 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 134 SGK Hóa học 10 nâng cao

Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất:

Cl2O, KClO3, HClO, Cl2O3, CaCl2, HClO2, Cl2O7, Ca(ClO)2, HClO3, CaOCl2, Ca(ClO3)2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

\({\mathop {Cl}\limits^{ + 1} _2}O\)  : đi clo oxit

\(K\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3}\) : Kali clorat

\(Ca{\mathop {Cl}\limits^{ - 1} _2}\) : canxi clorua

\({\mathop {Cl}\limits^{ + 7} _2}{O_7}\) : điclo heptaoxit

\(H\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O\) : axit hipoclorơ

\({\mathop {Cl}\limits^{ + 3} _2}{O_3}\) : điclo trioxit

\(H\mathop {Cl}\limits^{ + 3} {O_2}\) : axit clorơ

\(Ca{(\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O)_2}\) : canxi hipoclorit

\(H\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3}\) : axit cloric

\(CaOC{l_2}:Ca\left\langle \begin{array}{l}
O - \mathop {Cl}\limits^{ + 1} \\
\mathop {Cl}\limits^{ - 1} 
\end{array} \right.\) : Clorua vôi

\(Ca{(\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3})_2}\) : canxi clorat (canxi clorua hipoclorit)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 134 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)