YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 134 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 134 SGK Hóa học 10 nâng cao

Chất KClO4 có tên là gì?

A. Kali clorat.

B. Kali clorit.

C. Kali hipoclorit.

D. Kali peclorat.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chất KClO4 có tên là kali peclorat.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 134 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON