YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.5 trang 57 SBT Hóa học 10

Bài tập 24.5 trang 57 SBT Hóa học 10

Viết PTHH của các phản ứng trong sơ đồ biến đổi sau (ghi đầy đủ điều kiện phản ứng):

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.5

1) 2NaCl (đpnc) → 2Na + Cl2

2) Cl2 + 2NaOH →  NaCl + NaClO + H2

3) Cl2 + H2O ⇔ HCl + HClO

4) 2HClO (ánh sáng) → 2HCl + O2

5) HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

6) 2AgCl (ánh sáng) → 2Ag + Cl2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.5 trang 57 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON