YOMEDIA
UREKA

Bài tập 24.1 trang 56 SBT Hóa học 10

Bài tập 24.1 trang 56 SBT Hóa học 10

Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ?

A. HCl, HClO, H2O

B. NaCl, NaClO, H2O

C. NaCl, NaClO3, H2O

D. NaCl, NaClO4, H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.1

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.1 trang 56 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON