ADMICRO

Hỏi đáp về Sơ lược về hợp chất có oxi của clo - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 24 Sơ lược về hợp chất có oxi của clo các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (46 câu):

 • Trong Duy Cách đây 4 tháng

  A. Sản xuất diêm

  B. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

  C. Sản xuất pháo hoa

  D. Chế tạo thuốc nổ đen

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  cuc trang Cách đây 4 tháng

  A. Muối trung hoà

  B. Muối kép

  C. Muối của 2 axit

  D. Muối hỗn tạp

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 4 tháng

  A. 25,62%

  B. 12,67%

  C. 18,10%

  D. 29,77%

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 4 tháng

  A. 88,38%

  B. 75,00%

  C. 25,00%

  D. 11,62%

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 4 tháng

  (a)  Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

  (b) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

  (c)  Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

  (d) CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + HClO

  Trong các phản ứng trên, số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 1

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 4 tháng

  A. Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

  B. Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, có tính oxi hóa mạnh.

  C. Nước Gia-ven dung để tẩy trắng vải, sợi và tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.

  D. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 4 tháng

  A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

  B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn

  C. cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH

  D. cho khí flo tác dụng với dung dịch NaOH

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 4 tháng

  A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

  B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.

  C. cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH.

  D. cho khí flo tác dụng cới dung dịch NaOH.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 4 tháng

  A. canxi

  B. bari

  C. magie

  D. beri

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 4 tháng

  A. 8,96 lít

  B. 3,36 lít

  C. 4,48 lít

  D. 5,60 lít

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 4 tháng

  A. 4,48

  B. 8,96

  C. 2,80

  D. 5,60

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 4 tháng

  A. 47,2%

  B. 52,8%

  C. 58,2%

  D. 41,8%

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 4 tháng

  A. SO2

  B. HCHO

  C. H2S

  D. CO2

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Mai Cách đây 4 tháng

  A. Al, CuO, Na2SO4

  B. Zn, Ag, CaCO3

  C. Mg, MgO, AgNO3

  D. Fe, Cu(OH)2, NaNO3

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 4 tháng

  A. Dung dịch HF được đựng trong lọ bằng thủy tinh.

  B. Cl2 có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được H2O ở nhiệt độ thường.

  C. HF là chất khí, tan nhiều trong nước tạo ra dung dịch axit mạnh.

  D. HCl là chất khí, tan nhiều trong nước tạo ra dung dịch axit mạnh.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 4 tháng

  A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

  B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.

  C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.

  D. Clorua vôi không phải là muối.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Hùng Cách đây 5 tháng
  Giúp mik vs

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Cách đây 6 tháng
  Để trung hòa hết 16 gam 1 Hiđrôxít của một kim loại nhóm 1A cần dùng hết 500ml dung dịch HCl 0,8M tìm công thức của hiđrôxít trên

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Châu Nguyễn Cách đây 6 tháng
  Cho 13,44 lít khí clo (đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100°. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đc 37,25g KCl. Tính nồng độ mol dung dịch KOH trên.

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nga Le Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyên hoang phuc Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh Ngân Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cường Mạnh Nguyễn Cách đây 7 tháng
  Vì sao nước javel không để dc lâu trong không khí

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quốc Bình Cách đây 7 tháng
  Viết phương trình phảm ứng của HCL

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quỳnh Nguyễn Cách đây 8 tháng
  Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg phản ứng hết với O2 dư thu được 4,14 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,3M. Giá trị của V là:

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)