YOMEDIA
UREKA

Bài tập 24.9 trang 58 SBT Hóa học 10

Bài tập 24.9 trang 58 SBT Hóa học 10

Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí cu sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam dung dịch NaOH 20% ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch A. Hỏi dung dịch A có chứa những chất tan nào ? Tính nồng độ % của từng chất tan đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.9

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Đáp số : NaCl: 7,31%; NaClO: 9,31%; NaOH: 8,1%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.9 trang 58 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF