YOMEDIA
UREKA

Bài tập 24.3 trang 57 SBT Hóa học 10

Bài tập 24.3 trang 57 SBT Hóa học 10

Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ở cột II để ghép với nửa sơ đồ phản ứng II cột I cho phù hợp.

Cột I Cột II

a) Cl2 + H2O →

b) Cl+ NaOH (dd) →

c) Cl2 + NaOH (dd) to

d) KClO3 MnO2

e) KClO3 to

1) KCl + O2

2) NaCl + NaClO3 + H2O

3) NaCl + NaClO + H2O

4) HCl + HClO

5) KClO4 + KCl

6) HCl + H2O

7) K + Cl+ O2

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.3

a - 4

b - 3

c - 2

d - 1

e - 5

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.3 trang 57 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON