ADMICRO
UREKA

Bài tập 3 trang 120 SGK Địa lý 9

Giải bài 3 tr 120 sách GK Địa lớp 9

Dựa vào bảng số liệu 32.2 ( trang 121 SGK) vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh và nêu nhận xét.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Nhận xét: Trong cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh (năm 2000) chiếm tỉ trọng cao nhất là dịch vụ 51,6% , tiếp theo là công nghiệp – xây dựng 46,7% sau đó là nông lâm ngư nghiệp 1,7%

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 120 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON