ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 120 SGK Địa lý 9

Giải bài 1 tr 120 sách GK Địa lớp 9

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thông nhất?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng:

  • Công nghiệp chỉ phụ thuộc nước ngoài.
  • Chỉ có một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực, thực phẩm phân bố chủ yếu ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

Ngày nay:

  • Khu vực công nghiệp - xây dựng phát triển nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng. (59,3% năm 2002).
  • Cơ cấu sản xuất cân đối: bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và chế biến lương thực, thực phẩm. Một số ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển nhanh như: dầu khí, điện tử, công nghệ cao.
  • c trung tâm công nghiệp lớn nhất: TP. Hồ Chí Minh (chiếm khoảng 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng), Biên Hoà, Vũng Tàu.
  • Tuy nhiên , trong sản xuất công nghiệp cũng gặp không ít khó khăn: cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, chất lượng môi trường đang bị suy giảm.

 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 120 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1