ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 77 SBT Địa lí 9

Bài tập 1 trang 77 SBT Địa lí 9

Dựa vào bảng 32:

Bảng 32. CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐÔNG NAM BỘ, THỜI KÌ 1995-2010.

(Đơn vị:%)

  1995 2000 2005 2010
Nông – lâm – ngư nghiệp 6,6 5,5 6,1 6,0
Công nghiệp – xây dựng 53,6 61,1 59,6 65,2
Dịch vụ 36,8 33,5 34,3 39,8

Em hãy

a) Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Đông Nam Bộ, thời kì 1995-2010.

b) Qua biểu đồ, kết hợp vốn kiến thức của bản thân, nêu nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ, thời kì 1995-2010. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

a)

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9

b) Nhận xét:

  • Đông Nam Bộ có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất cả nước, tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ cao trong cơ cấu GDP của vùng; Nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ, năm 2010: nông nhiệp chiếm 6%, Công nghiệp-xây dựng chiếm 65,2%, dịch vụ chiếm 49,8%.
  • Cơ cấu GDP của vùng trong giai đoạn 1995-2010 có sự chuyển dịch tích cực, giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp từ 6,6% (năm 1995) xuống 6% (năm 2010); tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng từ 53,6% lên 65,2 % (công nghiệp), dịch vụ tăng từ 36,8% lên 39,8%.

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9

b)

Nhận xét:

Đông Nam Bộ có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất cả nước, tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ cao trong cơ cấu GDP của vùng; Nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ, năm 2010: nông nhiệp chiếm 6%, Công nghiệp-xây dựng chiếm 65,2%, dịch vụ chiếm 49,8%.

Cơ cấu GDP của vùng trong giai đoạn 1995-2010 có sự chuyển dịch tích cực, giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp từ 6,6% (năm 1995) xuống 6% (năm 2010); tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng từ 53,6% lên 65,2 % (công nghiệp), dịch vụ tăng từ 36,8% lên 39,8%.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 77 SBT Địa lí 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1