ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 45 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 2 trang 45 Tập bản đồ Địa Lí 9

Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Các cây công nghiệp lâu năm: Cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

- Các cây ăn quả nổi tiếng: sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữa….

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 Tập bản đồ Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1