ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9

Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy:

- Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu đó

- Giải thích vì sao khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp – xây dựng ở đây lại có tỉ trọng lớn như vậy. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 9

- Giải thích:

+ Ở đây tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có quy mô lớn.

+ Vùng thu hút đợc vốn đầu tư cho công nghiệp và dịch vụ.

+ TP. Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ lớn hàng đầu của cả nước.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1