YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 3 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7

Em hãy nêu các nguồn tài nguyên khoáng sản; thú có lông quý và hải sản ở đới lạnh. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Tài nguyên khoáng sản: Dầu mỏ, than, sắt, kim loại màu,...

- Thú có lông quý: gấu trắng, tuần lộc,...

- Hải sản: Cá voi xanh, hải cẩu,...

 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON