YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào 2 lược đồ trên, em hãy:

Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

Điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung thích hợp để thấy rõ vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh: Đới lạnh nằm ở....................khoảng từ.....................đến................ Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường .......................................... 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

 

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung thích hợp để thấy rõ vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh: Đới lạnh nằm ở trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường đẳng nhiệt +10oC

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON