ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 21 Môi trường đới lạnh

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hai vòng cực đến chí tuyến
  • B. Chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
  • C. Hai vòng cực đến xích đạo
  • D. hai vòng cực đến hai cực
  • A. Rất dài, hiếm khi thấy mặt trời
  • B. Thường có bão tuyết dữ dội
  • C. Nhiệt độ trung bình luôn dưới từ 10 độ
  • D. Kéo dài 2 -3 tháng
   
   
  • A. Gio Tây ôn đới hoạt động mạnh
  • B. Mặt trời di chuyển ngày đêm ở đường chân trời
  • C. Chỉ kéo dài 2-3 tháng
  • D. Nhiệt độ ít khi vượt quá 10 độ C
  • A. 500mm
  • B. 1000mm
  • C. 1500mm
  • D. 2000mm
  • A. Mưa phùng
  • B. Mơi rào
  • C. Tuyết rơi
  • D. Mưa đá
 

 

YOMEDIA
1=>1