ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp 

  • A. Cận nhiệt đới
  • B. Nhiệt đới
  • C. Cận xích đạo 
  • D. Ôn đới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới.

  Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 143122

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON