ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là:

  • A. Khí hậu phân hóa, có mùa đông lạnh
  • B. Chế độ nhiệt đới ẩm dồi dào
  • C. Địa hình, đất đai đa dạng 
  • D. Nguồn nước và sinh vật phong phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích : Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng sâu sắc đến nền nông nghiệp nhiệt đới. Đặc biệt là chế độ nhiệt, ẩm đồi dào là yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh và tăng vụ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 143119

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON