ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng 

  • A. Phân bố đồng đều các cây trồng, vật nuôi giữa các vùng
  • B. Tăng tỉ trọng cây lương thực trong cơ cấu nông nghiệp của các vùng
  • C. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển vùng chuyên canh 
  • D. Chia đều ruộng đất cho người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, đẩy mạnh phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp. Ở nước ta có 3 vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm là Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ và 2 vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 143121

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON