YOMEDIA
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là: 

  • A. Tăng số lượng lao động hoạt động trong khu vực nông – lâm – ngư nghiệp
  • B. Tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu GDP
  • C. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của người dân 
  • D. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp xuất khẩu ( gạo, cà phê, cao sư, hoa quả, …)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp xuất khảu ( gạo, cà phê, cao sư, hoa quả, …).

  Giải thích : Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 143127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON