ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta 

  • A. Thuận lợi cho việc nhân rộng diện tích các cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao trên cả nước
  • B. Thuận lợi cho việc nhân rộng diện tích các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao trên cả nước
  • C. Cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng 
  • D. Cho phép áp dụng hệ thống canh tác giống nhau giữa các vùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

  Giải thích : Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 143124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON