YOMEDIA

Bài tập 3 trang 120 SBT Địa lí 12

Bài tập 3 trang 120 SBT Địa lí 12

Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

A. quy hoạch lại các vùng chuyên canh.

B. đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.

C. đẩy mạnh khâu chế biến sản phẩm.

D. tìm thị trường xuất khẩu ổn định. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp để vừa hạn chế những rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm, vừa sử dụng hợp lí tài nguyên.

Chọn B.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 120 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA