YOMEDIA

Bài tập 8 trang 121 SBT Địa lí 12

Bài tập 8 trang 121 SBT Địa lí 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Tây Nguyên, chiếm tỉ trọng cao nhất là

A. dịch vụ.

B. nông, lâm, thủy sản.

C. công nghiệp-xây dựng.

D. thương mại. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Tây Nguyên, chiếm tỉ trọng cao nhất là nông, lâm, thủy sản: 47,6%.

Chọn B.

 

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 121 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA