YOMEDIA

Bài tập 6 trang 121 SBT Địa lí 12

Bài tập 6 trang 121 SBT Địa lí 12

Khó khăn lớn nhất về mặt kinh tế-xã hội của vùng Tây Nguyên là

A. nguồn lao động hạn chế về trình độ.

B. có nhiều dân tộc sinh sống.

C. nền văn hóa đa dạng.

D. cơ sở hạ tầng còn hạn chế. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Điều kiện kinh tế-xã hội của vùng còn nhiều khó khăn, trong vùng thiếu lao động lành nghề, cán bộ khoa học-kĩ  thuật.

Chọn A.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 121 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA