YOMEDIA

Bài tập 4 trang 67 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 4 trang 67 Tập bản đồ Địa Lí 12

Từ hình 37.2 và kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy liệt kê các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng ở Tây Nguyên (tên nhà máy, công suất thiết kế, phân bố).

STT Tên nhà máy Công suất (MW) Trên dòng sông
1 Đa Nhim 160 Đa Nhim (thượng nguồn sông Đồng Nai)
2 Đrây H’ling    
3 Yaly     
4 Buôn Kuôp    
5 Buôn Tua Sarh     
6 Xrê Pôk 3    
7 Xrê Pôk 4    
8 Đức Xuyên    
9 Đại Ninh    
10 Đồng Nai 3    
11 Đồng Nai 4    
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

STT Tên nhà máy Công suất (MW) Trên dòng sông
1 Đa Nhim 160 Đa Nhim (thượng nguồn sông Đồng Nai)
2 Đrây H’ling 12 Xrê Pôk
3 Yaly 720 Xrê Pôk
4 Buôn Kuôp 280 Xrê Pôk
5 Buôn Tua Sarh 85 Xrê Pôk
6 Xrê Pôk 3 137 Xrê Pôk
7 Xrê Pôk 4 33 Xrê Pôk
8 Đức Xuyên 58 Xrê Pôk
9 Đại Ninh 300 Đồng Nai
10 Đồng Nai 3 180 Đồng Nai
11 Đồng Nai 4 340 Đồng Nai

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 67 Tập bản đồ Địa Lí 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA