YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 113 SBT Địa lí 12

Bài tập 2 trang 113 SBT Địa lí 12

Việc hình thành cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần

A. tạo sự phân hóa giữa các vùng.

B. tạo cơ cấu kinh tế chung và tạo thế liên hoàn giữa các vùng.

C. tạo sự liên kết với các vùng khác.

D. hình thành các dô thị mới ở vùng miền núi. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Việc hình thành cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần tạo cơ cấu kinh tế chung và tạo thế liên hoàn giữa các vùng.

Chọn B.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 113 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1