YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 63 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 3 trang 63 Tập bản đồ Địa Lí 12

Hãy nêu việc khai thác các thế mạnh về lâm nghiệp, nông nghiệp và ngư ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ vào bảng dưới đây:

Ngành Khai thác thế mạnh
Lâm nghiệp

 

Nông nghiệp

 

Ngư nghiệp

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Ngành Khai thác thế mạnh
Lâm nghiệp

- Diện tích rừng: 2,46 triệu ha (20% cả nước)

- Trong rừng có nhiều loại gỗ quý (táu, lim, sến, kền kền…), lâm sản, chim thú có giá trị.

- Vùng đồi núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An còn nhiều rừng.

 
Nông nghiệp

- Vùng đồi trước núi: chăn nuôi đại gia súc (trâu – 1/4 đàn trâu nước, bò – 1/5 đàn bò cả nước); vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, hồ tiêu…)

- Đồng bằng: cây công nghiệp hàng năm (lạc, mía, thuốc lá)

Ngư nghiệp

- Nghề cá phát triển ( Nghệ An), tuy nhiên cơ sở tàu tàu thuyền còn lạc hậu, nguồn lợi ven bờ suy giảm.

- Nuôi trồng thủy sản đang được phát triển khá mạnh.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 63 Tập bản đồ Địa Lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON