YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 115 SBT Địa lí 12

Bài tập 12 trang 115 SBT Địa lí 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, tỉ trọng GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là

A. 6,8%.                      B. 7,8%.

C. 8,8%.                      D. 9,8%. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là 6,8%.

Chọn A.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 115 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1