YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 113 SBT Địa lí 12

Bài tập 5 trang 113 SBT Địa lí 12

Ở Bắc Trung Bộ, chiếm diện tích lớn nhất là

A. rừng sản xuất.

B. rừng phòng hộ.

C. rừng đặc dụng.

D. rừng ven biển. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Ở Bắc Trung Bộ, chiếm diện tích lớn nhất là rừng phòng hộ.

Chọn B.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 113 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1