RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 113 SBT Địa lí 12

Bài tập 4 trang 113 SBT Địa lí 12

Để khai thác tổng hợp các thế mạnh trong nông nghiệp, vùng Bắc Trung Bộ cần phải

A. đẩy mạnh khai thác rừng đặc dụng.

B. trồng rừng ven biển.

C. khai thác thế mạnh của cả trung du, đồng bằng và biển.

D. hình thành các vùng chuyên canh kết hợp với công nghiệp chế biến. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Để khai thác tổng hợp các thế mạnh trong nông nghiệp, vùng Bắc Trung Bộ cần phải hình thành các vùng chuyên canh kết hợp với công nghiệp chế biến.

Chọn D.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 113 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1