YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 97 SGK Địa lý 12

Giải bài 1 tr 97 sách GK Địa lớp 12

Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

Đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta đồng nghĩa với việc phát triển chăn nuôi, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả. Trong đó, do có hiệu quả kinh tế cao, nên cây công nghiệp, đặc biệt là các cây công nghiệp dài ngày được phát triển trên quy mô lớn.  Đây là cây cho thu hoạch sản phẩm sau một thời gian dài, người sản xuất cần được đảm bảo lương thực.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 97 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON